Klubbpresentation

måndag 28 september 2015

Bengt J. Becker

Information om Sollentuna och om vår klubb. Printa gärna ut och dela med dig, eller berätta om oss när du besöker andra klubbar
                                                                                                         


1 Rotary Sollentuna Tureberg Klubben och Sollentuna

2 3.000 fkr, kyrkan från 1100-talet, Edsbergs slott från 1600-talet invånare störst andel 1-5-åringar av alla kommuner i Sverige Ungdomens hus storsatsning på barn och ungas idrott och fritid 20 min till Arlanda, 20 min till city TDC Song, MSD, Pfizer, 3M, RagnSells, Upplands Motor... Kajsa Bergqvist, Mats Sundin, Ted Gärdestad, Thomas Bodström, Christer Lingström, Harry Martinsson,... M + F + KD 32 av 61 mandat

3 50/50 villor/flerbostadshus

4 54 medlemmar Rotary International Sverige näst rotarytätast i världen 100 poliovaccinationer till Rotary Plus I ersättning till föredragshållare Projekt Att genom insamlingar hjälpa flickor i Afghanistan få skolutbildning Stödja brottsoffer- och kvinnojouren Vi träffas varje tisdag 12:15-13:30 på Ett ledande affärsnätverk kompetenser inom/utom klubben Star Hotel i Sollentuna centrum. advisory board Du är alltid hjärtligt välkommen att presentationer, lunchträffar, bra föredrag hälsa på! Handelskammaren, Företagarna, RBN

5 Vår Rotaryklubb är en samling kvinnor och män som har trevligt tillsammans och som genom vår kompetens och våra kontakter vill bidra till ett bättre fungerande samhälle. Vi arbetar lokalt och internationellt med stödinsatser i olika former och genom att ha ungdomsutbyte med flera andra länder. Vi är företagare och beslutsfattare som använder vårt vitala nätverk för att göra nytta för samhället, varandra och i den egna verksamheten. Vi utvecklar vår kunskap om olika branscher och samhällsfrågor genom de varierande och uppskattade lunchföredragen. Vi hälsar fler intresserade kvinnor och män som nya medlemmar i vår Rotaryklubb. Vill du veta mer? Läs på

6 Pågående resp avslutade projekt

7 Skolutbildning för flickor i Afghanistan Genom insamlingar hjälper vi flickor i Afghanistan få skolutbildning, i samarbete med Svenska Afghanistankommittén. Insamlingarna har hittills gett kr, motsvarande skola i ett år för 75 flickor

8 Barntandvård i Kenya Tandläkarvolontär i Kenya genom Läkarbanken 2007 och 2008 Klubben ger ekonomiskt stöd. Alf Lundblad

9 Mentorer i Rudbecksskolan Medlemmar i Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb ställer upp som mentorer för elever med utländsk bakgrund. Eleverna får en engagerad, lyhörd och hjälpsam samtalspartner hjälp av mentorn med praktikplats/feriearbete inbjudan till våra lunchsammanträden delta i våra studiebesök och aktiviteter Många elever har fått hjälp att välja studie/yrkesinriktning, flera elever har fått hjälp med kontakter i den svenska delen av samhället, flera har fått feriejobb och praktikjobb under terminen. Extra effekt två arbetslösa föräldrar har fått kvalificerade jobb.

10 Glasögon till St Petersburg Pensionen räcker inte till glasögon för Rysslands äldre. Vi i Rotary Sollentuna -Tureberg samlar in glasögon, som efter kontroll och sortering av vår optiker, sänds till Rotaryklubben Neva i St Petersburg. En optiker i Neva provar ut glasögonen på behövande. Totalt förra året och i år har vi sänt närmare par glasögon! STARTA ETT EGET GLASÖGONPROJEKT I DIN KLUBB! VI HJÄLPER DIG IGÅNG.

11 Ungdomshälsan i Kalininskij Kalininskij i St Petersburg har invånare. Men endast en mottagning för ungdomar år. Det finns mycket stora problem med sexuellt överförda sjukdomar, oönskade graviditeter och drogmissbruk. I samarbete med Rotaryklubben Neva i St Petersburg stöttar vi ungdomsmottagningen ekonomiskt och genom kontakter för utbildning, materialanskaffning. Ung pratar bättre med ung! En stor satsning planeras att utbilda ryska ungdomar i aids- och preventivfrågor för att de ska kunna sprida kunskapen vidare till sina kamrater. Vi har varit med och utvecklat idén och avser medverka med kontakter och material. Vi har fått ca :- i matching grants från Rotary Foundation till projektet!

12 Yrkestjänsten - i vår klubb pratar vi affärer. Rotary tar plats som ett ledande yrkesnätverk genom kunskap om vilka kompetenser som finns representerade inom klubben och utanför breddning av yrkesbegreppet, fler uppgifter och sökmöjligheter i medlemsregistret lunchträffarna, företagspresentationer, kommuninformation, presentationsaftnar, egoföredrag nätverka med Handelskammaren, Företagarna, Kommunen, Rotary Business Network

13 Denna information finns också i en folder, i en svensk upplaga och en engelsk upplaga.