Instruktion för att dela skärm och ljud i Zoom

torsdag 16 april 2020

Kalle Wannberg

Instruktion för dela skärm i ett nytt fönster

Instruktion för dela ljud i ett nytt fönster

Tips om att dela Powerpointpresentation