Simprojektet

tisdag 20 mars 2018

Magnus Ramstrand

Rotarys simprojekt för nyanlända

Sollentuna kommun har tagit emot ett par hundra unga flyktingar, både från krigets Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Som ett stöd till kommunens strategi för att integrera nyanlända har Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb engagerat sig i ett simprojekt. Dels för att ungdomarna ska lära sig att simma, dels för att de ska få en trevlig fritid.



Sollentuna kommun har tagit emot ett par hundra unga flyktingar, både från krigets Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Som ett stöd till kommunens strategi för att integrera nyanlända har Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb engagerat sig i ett simprojekt. Dels för att ungdomarna ska lära sig att simma, dels för att de ska få en trevlig fritid.

Samarbete sker både med Turebergs simklubb och Rudbecks gymnasium där eleverna går. Företag i Sollentuna är finansiärer som sponsrar med ett visst belopp för varje elev.

Totalt 24 nyanlända – 12 flickor och 12 pojkar -  får tack vare Rotary nu möjlighet att få en aktiv fritid.

-          Responsen har varit mycket positiv både bland företagen, simklubben och Rudbecks gymnasium och ungdomarna.

-          Det här är ett bra exempel på hur vi som Rotary fullföljer vår huvuduppgift att på alla plan och i alla länder, göra gott. Rotary ska bidra till en bättre värld genom att initiera egna projekt eller stödja andras projekt som har som mål att förbättra, säger K-G Holmgren, president i klubben som varit kontaktperson till företagen.

Rotarianen Jan Sigurdh är initiativtagare. Själv är han engagerad i en simklubb.

-          Projektet håller på fram till sommaren och då kommer alla att kunna simma tryggt på djupa vatten, säger Jan Sigurdh.