Vårt deltagande i Polio+

fredag 9 december 2022

Bengt J. Becker

Vårt honorar till föreläsare sker i form av sprutor till Polio+. Dels skänker vi därmed ett bidrag till kampanjen, dels marknadsför vi idén. Det brukar uppskattas mycket av föreläsarna.