Avslutade projekt

fredag 9 december 2022

Bengt J. Becker

Vi har drivit ett antal projekt genom åren, här följer några exempel


Glasögon
Vi samlar in begagnade glasögon från medlemmarna och ute i samhället. Glasögonen gås igenom av vår optiker Per Stragne och skickas sedan till St Petersburg och delas ut till behövande pensionärer.

Tandläkare i Kenya
Alf Lundblad har varit i Migori i flera omgångar och undersökt och reparerat tänderna på 1000-tals barn (och en del vuxna). Sponsrat av Läkarbanken, av klubben och lokala företag i Sollentuna.

Insamling till översvämningsoffer i Pakistan
Skedde framförallt under 2010. Vi samlade in bidrag vid möten och andra aktiviteter. Genomförandet skedde sedan i samarbete med en rotarymedlem i Pakistan som också bidrog själv.

(Vilande - Mentorsprojektet Rudbeck)
Ett projekt som pågått i flera år. Vi stöder ungdomar i invandrarfamiljer i praktik, sommarjobb, yrkesval, kontakter. Adepterna besöker våra möten några gånger per år.
Kontaktperson Kalle Wannberg

Ungdomshälsan Kalininskij
Vi stöttar ungdomsmottagningen i Kalininskij (en stadsdel i St Petersburg) professionellt och ekonomiskt i samarbete med vår systerklubb St Petersburg Neva. Vi har bla fått ett Matching Grant från TRF, The Rotary Foundation. Resultaten har varit mycket goda och projektet avslutas nu. Vi fortsätter att ha täta kontakter med systerklubben.
Kontaktperson Kalle Wannberg

Fiskebåtar till Thailand
Efter tsunamikatastrofen samlade vi tillsammans med Nicosia-klubben ihop till 2 fiskebåtar som skänktes till behövande familjer. Vi lyckades genom personal på plats kontrollera att allt gick rätt till och fick mycket positiv feedback.
Kontaktperson: Björn Zacke.